Beginnen

De Monitor Podiumkunsten bestaat uit vier stappen:

processtap1_th.png

1. Onderwerpen kiezen

Je kunt zelf uit de gegeven waarden, effecten en randvoorwaarden de voor jouw organisatie relevante onderwerpen selecteren die je wilt evalueren.
processtap2_th.png

2. Evalueren: interne reflectie

Hoe vinden jij en je collega's dat de organisatie het doet? Voor ieder gekozen onderwerp kun je kiezen welke evaluatiemethode je wilt gebruiken.
processtap3_th.png

3. Evalueren: externe toetsing

De Monitor is daarnaast nadrukkelijk bedoeld om externe stakeholders te betrekken bij het evalueren. Ook hier geldt dat je voor ieder onderwerp kunt kiezen welke evaluatiemethode je wilt gebruiken om anderen te bevragen.
processtap4b_th.png

4. Analyse resultaten

De laatste stap bestaat uit het verzamelen en analyseren van resultaten uit de evaluatie en de vertaling hiervan naar concrete acties. De Monitor biedt ook hier instructie voor.
Klik hier voor extra uitleg over de onderwerpen in de Monitor Podiumkunsten
uitleg onderwerpen
Klik hier om onderwerpen te
kiezen voor jouw Monitor Podiumkunsten
onderwerpen kiezen