Resultaat

In de voorgaande fases van de Monitor heb je eerst intern en vervolgens met externe stakeholders zelf gekozen onderwerpen geƫvalueerd. Dat heeft per onderwerp en per methode tot zowel positieve als negatieve inzichten geleid.

Nu is het zaak om de impact van je artistieke inspanningen te duiden. Dat doe je door het vergelijken van de resultaten van de interne reflectie met de resultaten van de toetsing met externe stakeholders. In de onderstaande download staan hulpvragen en tips om de resultaten van de zelfevaluatie te duiden en terug te brengen in je organisatie.

Inzet van resultaten
De resultaten van de Monitor zijn voor meerdere doeleinden inzetbaar:
  • Het geven van inzicht in de impact van jouw artistieke inspanningen.
  • Als communicatie-instrument in de richting van sponsoren en subsidiegevers.
  • Het leveren van input voor een nieuw activiteitenplan.
  • Het ondersteunen bij het nadenken over de toekomst van de organisatie.