Artistiek-inhoudelijke waarden

v1e_th.png
Onderstaande vragen kun je gebruiken om de waarden te kiezen die op jouw organisatie van toepassing zijn:
  • Wat zijn de drijfveren van jouw organisatie?
  • Wat wil je vanuit een artistiek oogpunt bijdragen aan jouw vakgebied c.q. aan de samenleving?
  • Welke woorden staan in de missie van jouw organisatie c.q. zou je zonder meer in de missie van jouw organisatie kunnen opnemen?
  • Welke twee waarden zijn belangrijker dan de andere waarden?

Authenticiteit

De organisatie streeft naar een waarneembare oorspronkelijkheid in wat zij maakt of programmeert. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van de uitvoerder(s), maker(s) of organisatie in het culturele landschap. Denk aan: signatuur, stijl en originaliteit.

Artistieke innovatie

De organisatie streeft ernaar de grenzen van het eigen vakgebied te verleggen en daarmee navolging te creëren.

Vakmanschap

De organisatie streeft naar ambachtelijk werk met een zo groot mogelijke technische perfectie.

Toonaangevend

De organisatie streeft ernaar om met wat zij maakt of programmeert leidend te zijn in de eigen sector.

Contextualiseren

De organisatie streeft ernaar om door (her)interpretatie artistieke tradities, repertoire of collectieve verhalen in een nieuwe context te plaatsen.
volgende