Sectorale effecten

Sectorale effecten bereik je bij in de culturele sector of in een deel daarvan - bijvoorbeeld in de podiumkunsten, of nog specifieker, in een bepaald onderdeel van de podiumkunsten. Deze effecten zijn niet eenvoudig in euro's uit te drukken, maar vaak wel in kwalitatieve termen.

Binnen deze categorie is het mogelijk om zelf een effect te definiëren, te beschrijven en te analyseren. Onderstaande vragen kun je gebruiken om een effect te kiezen dat op jouw organisatie van toepassing is:
  • Wat draag je bij aan de culturele sector dat voor anderen van waarde is? Denk aan dingen als de opleiding van talent, het ontwikkelen van en experimenteren met nieuwe uitingsvormen of het genereren en delen van kennis.
  • Bezet jouw organisatie een positie in het culturele landschap die door geen andere organisatie wordt bezet? Maakt jouw organisatie in die zin het culturele veld 'compleet'?
  • Vervult jouw organisatie een rol in een regio waarin niemand anders deze rol vervult?
  • Hoe profiteren anderen van de aanwezigheid en de activiteiten van jouw organisatie?
  • Is er in de culturele sector iets veranderd sinds jouw organisatie actief is, en heeft jouw organisatie deze verandering mede geïnitieerd?
  • Welke ontwikkelingen in de sector koppelen anderen (met name andere culturele instellingen en experts) aan activiteiten van jouw organisatie?

Het is nuttiger om één effect goed in kaart te brengen dan om meerdere effecten kort aan te stippen!

Ontwikkelen en uitdragen van nieuwe kunstvormen

De activiteit van een organisatie leidt ertoe dat het culturele veld - wereldwijd, in Nederland of binnen een regio - verrijkt wordt door nieuwe uitingsvormen van kunst. Andere organisaties nemen deze nieuwe vormen over, waardoor een blijvend effect ontstaat.

Een onmisbare schakel in de keten

De activiteit van een organisatie voegt iets toe dat elders in het culturele veld - wereldwijd, in Nederland of binnen een regio - zo niet bestaat: "als wij het niet doen, dan doet niemand het!". Zonder deze activiteiten zou de culturele sector onvolledig zijn.

Opleiden en doorstromen van talent

De activiteit van de organisatie is erop gericht om talent van alle leeftijden te ontwikkelen. Het laten doorstromen van opgeleid talent naar andere culturele instellingen maakt hier deel van uit.
volgende