Sociaal-maatschap­­pelijke effecten

v3d_th.png
Sociaal-maatschappelijke effecten bereik je bij (een groep van) mensen of in de samenleving als geheel. Deze effecten zijn niet eenvoudig in euro's uit te drukken, maar vaak wel in kwalitatieve termen.

Binnen de categorieën hiernaast is het mogelijk om zelf een effect te definiëren, te beschrijven en te analyseren. Onderstaande vragen kun je gebruiken om een effect te kiezen dat op jouw organisatie van toepassing is:
 • Wat is de rol van jouw organisatie in de lokale samenleving?
 • Welke activiteiten zijn er in de omgeving van jouw organisatie c.q. in de omgeving van plekken waar je activiteiten plaatsvinden?
 • Wat zou er op sociaal-maatschappelijk gebied mis gaan als jouw organisatie er opeens niet meer was?
 • Hoe profiteren anderen van de aanwezigheid en de activiteiten van jouw organisatie?
 • Is er in de samenleving iets veranderd sinds jouw organisatie actief is?
 • Welke sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen koppelen anderen (pers, overheden, etc.) aan activiteiten van jouw organisatie?

Het is nuttiger om één effect goed in kaart te brengen dan om meerdere effecten kort aan te stippen!

Participatie

De activiteit van een organisatie laat mensen meedoen in de maatschappij, smeedt verbanden tussen mensen die verder gaan dan de voorstelling en/of versterkt de verbinding tussen mensen en hun directe (sociale) omgeving.

voorbeelden

 • Versterkte participatie van ouderen in culturele activiteiten.
 • Het dichter bij elkaar brengen van mensen in een wijk die weinig samenhang kent.
 • Versterkte participatie van jongeren in wijkactiviteiten.

Maatschappelijke reflectie

De activiteit van een organisatie laat een (tegen-)geluid horen, helpt bij het vormen van (bijv. culturele of historische) identiteit of laat een dialoog of debat ontstaan over een maatschappelijk onderwerp.

voorbeelden

 • Het door middel van een activiteit creëren van lokale identiteit en trots in een krimpgebied.
 • Het tot stand brengen van een politieke meerderheid voor een verandering die door middel van een activiteit op de agenda is gezet.
 • Het tegenwerken van de uitsluiting van bepaalde groepen door een activiteit die acceptatie en tolerantie vergroot.

Kruisbestuiving

Door de activiteiten van een organisatie ontstaan effecten in andere (lees: niet-culturele) sectoren. Dit gebeurt met name indien de organisatie de samenwerking opzoekt met organisaties in andere sectoren.

voorbeelden

 • Sport en welzijn. Veel culturele instellingen werken samen met een sportvereniging. Hierdoor worden vaak kinderen ertoe verleidt meer te bewegen. Het effect hiervan is een verbeterde gezondheid.
 • Technologie. Culturele instelling kunnen samenwerken met een universiteit om kennis te bundelen bij het ontwikkelen van nieuwe, wellicht duurzame technologieën. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kruisbestuiving tussen een balletgezelschap en een universiteit die prothesen ontwikkeld.
 • Mobiliteit en infrastructuur. Een voorbeeld hiervan is Smart Highway van Studio Roosegaarde, waar kunst een bijdrage levert aan verkeersveiligheid.
volgende