Artistiek-inhoudelijke waarden

Onderstaande vragen kun je gebruiken om de waarden te kiezen die op jouw organisatie van toepassing zijn:
 • Wat zijn de drijfveren van jouw organisatie?
 • Wat wil je vanuit een artistiek oogpunt bijdragen aan jouw vakgebied c.q. aan de samenleving?
 • Welke woorden staan in de missie van jouw organisatie c.q. zou je zonder meer in de missie van jouw organisatie kunnen opnemen?
 • Welke twee waarden zijn belangrijker dan de andere waarden?

Effecten op bezoeker of deelnemer

Effecten op je bezoekers of deelnemers zijn de ervaringen die je hen meegeeft na een bezoek of deelname. Onderstaande vragen kun je gebruiken om de effecten te kiezen die op jouw organisatie van toepassing zijn:
 • Wat voor ervaring wil je een bezoeker of deelnemer geven?
 • Wil je een bezoeker of deelnemer laten nadenken of juist emotioneren?
 • Vind je het belangrijk om een bezoeker of deelnemer kennis te laten maken met iets nieuws of een leuke tijd te bezorgen?
 • Vind je het belangrijk dat een bezoeker of deelnemer tijdens het kijken, luisteren of deelnemen een gevoel van saamhorigheid ervaart?

Sectorale effecten

Sectorale effecten bereik je bij in de culturele sector of in een deel daarvan - bijvoorbeeld in de podiumkunsten, of nog specifieker, in een bepaald onderdeel van de podiumkunsten. Deze effecten zijn niet eenvoudig in euro's uit te drukken, maar vaak wel in kwalitatieve termen.

Binnen deze categorie is het mogelijk om zelf een effect te definiëren, te beschrijven en te analyseren. Onderstaande vragen kun je gebruiken om een effect te kiezen dat op jouw organisatie van toepassing is:
 • Wat draag je bij aan de culturele sector dat voor anderen van waarde is? Denk aan dingen als de opleiding van talent, het ontwikkelen van en experimenteren met nieuwe uitingsvormen of het genereren en delen van kennis.
 • Bezet jouw organisatie een positie in het culturele landschap die door geen andere organisatie wordt bezet? Maakt jouw organisatie in die zin het culturele veld 'compleet'?
 • Vervult jouw organisatie een rol in een regio waarin niemand anders deze rol vervult?
 • Hoe profiteren anderen van de aanwezigheid en de activiteiten van jouw organisatie?
 • Is er in de culturele sector iets veranderd sinds jouw organisatie actief is, en heeft jouw organisatie deze verandering mede geïnitieerd?
 • Welke ontwikkelingen in de sector koppelen anderen (met name andere culturele instellingen en experts) aan activiteiten van jouw organisatie?

Het is nuttiger om één effect goed in kaart te brengen dan om meerdere effecten kort aan te stippen!

Sociaal-maatschap­­pelijke effecten

Sociaal-maatschappelijke effecten bereik je bij (een groep van) mensen of in de samenleving als geheel. Deze effecten zijn niet eenvoudig in euro's uit te drukken, maar vaak wel in kwalitatieve termen.

Binnen de categorieën hiernaast is het mogelijk om zelf een effect te definiëren, te beschrijven en te analyseren. Onderstaande vragen kun je gebruiken om een effect te kiezen dat op jouw organisatie van toepassing is:
 • Wat is de rol van jouw organisatie in de lokale samenleving?
 • Welke activiteiten zijn er in de omgeving van jouw organisatie c.q. in de omgeving van plekken waar je activiteiten plaatsvinden?
 • Wat zou er op sociaal-maatschappelijk gebied mis gaan als jouw organisatie er opeens niet meer was?
 • Hoe profiteren anderen van de aanwezigheid en de activiteiten van jouw organisatie?
 • Is er in de samenleving iets veranderd sinds jouw organisatie actief is?
 • Welke sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen koppelen anderen (pers, overheden, etc.) aan activiteiten van jouw organisatie?

Het is nuttiger om één effect goed in kaart te brengen dan om meerdere effecten kort aan te stippen!

Economische effecten

Economische effecten zijn vaak in euro's uit te drukken. Het gaat dan om dingen als vastgoedwaarde, bestedingen van bezoekers of werkgelegenheid. Dit zijn niet de dingen waarvoor een culturele organisatie 'op aarde' is, maar dat neemt niet weg dat dit soort effecten vaak wel degelijk bereikt worden.

Binnen de categorieën hiernaast is het mogelijk om zelf een effect te definiëren, te beschrijven en te analyseren. Onderstaande vragen kun je gebruiken om een effect te kiezen dat op jouw organisatie van toepassing is:
 • Wat is de rol van jouw organisatie in de plaatselijke economie?
 • Welke economische activiteiten zijn er in de omgeving van jouw organisatie c.q. in de omgeving van plekken waar activiteiten plaatsvinden?
 • Wat zou er op economisch gebied mis gaan als jouw organisatie er opeens niet meer was?
 • Hoe profiteren anderen van de aanwezigheid en de activiteiten van jouw organisatie?

Het is nuttiger om één effect goed in kaart te brengen dan om meerdere effecten kort aan te stippen!

Randvoor­waarden

Onder de randvoorwaarden vallen de mensen, middelen en kennis die je als culturele organisatie in huis hebt of in je omgeving kunt aanwenden om je activiteiten te realiseren.

Omdat het randvoorwaarden zijn, is het nuttig om op alle drie de categorieën (Organisatie en Cultuur; Financiën en Risico's; Publiek en Partners) in te gaan. Als je binnen de categorieën keuzes wilt maken, kan dat uiteraard. Kies dan in eerste instantie onderwerpen waarbij je verwacht dat er aan het einde van het traject echte leer- en verbeterpunten staan. Ofwel: durf in een sterktes/zwakten-analyse vooral goed te kijken naar verwachte zwakten!
volgende